Onderzoeksdossier

Update 16: Parkinson en de tijdbuigers

16 mei 2021  Een poster als praatmateriaal Update 16: Parkinson en de tijdbuigers  Daags na het voltooien van de data-analyse, ga ik aan een tafel zitten met een doos vol voorwerpen. Welk gevoel blijft er bovenal hangen? Waar zit die  rode draad die alles verbindt? Ik pak een zandloper, een stopwatch, een wekker, een zeef en treinrails.  Maak daar maar eens een rode draad van ..  Ik snuffel in mijn notities bij de data-analyse, op zoek naar de passage die ik niet vergeten wil:  Interessant is ook wel dat er een soort ‘niet meer samenvallen met de tijd ontstaat’. Er is een probleem en je moet terug naar het verleden om het op te lossen of je moet voor je toekomstige ik plannen dat ie niet in de problemen komt. Back to the future. Je raakt als mens met parkinson out-of-sync met de omgeving. Je vertraagt t.o.v. je medemens. Komt a.h.w.Lees verder

Update 15: De impact

13 mei 2021 Reflecties op de data-analyse van fase I Update 15: De impact  Het is gedaan. Ik ben naast de omvallende domino-stenen gestapt en geheel volgens onderzoeksprotocol zijn er weer een heleboel stappen doorlopen.  Ikzelf en mijn onderzoeksassistent Jolanda van Omme hebben de data van de achttien 1:1 interviews en van de vier focusgroepen alinea voor alinea gecodeerd in Atlas.Ti. Vervolgens hebben we de data naast elkaar gelegd, de analyse gefinetuned en afzonderlijk van elkaar een reflectie geschreven op de data. Wat valt er met name op? Twee zien meer dan een! De impact van obstakels in het denken Wat valt Jolanda en mij bijvoorbeeld op als het gaat om de impact van obstakels in het denken?  Hieronder deel ik de observaties die wij afzonderlijk van elkaar deden.  De impact van cognitieve obstakels Jolanda: De deelnemers die hun verhaal hebben gedaan, roepen vooral bij mij een beeld op van mensen metLees verder

Update 6: De aanpassingen

16 november 2020 Het amendement bij de niet-WMO aanvraag van de COPIED studie De aanpassingen Je onderzoeksopzet kan nog zo goed uitgedacht zijn, soms kom je er onderweg toch achter dat je iets wilt aanpassen. Zo ook in het COPIED onderzoek. Al pratend met het onderzoeksteam leek het zinvol om al voor de focusgroep bijeenkomsten cassusen bij de deelnemers op te halen. Na de intake en voor de focusgroep bijeenkomst vindt er dan nog een telefoongesprek plaats waarin we alvast informatie inwinnen over de ervaringen van de deelnemer met cognitieve obstakels en omwegen. Dit telefoongesprek maakte geen deel uit van de vorige versie van het onderzoeksprotocol. Deze extra dataverzamelingsstap stelt ons in staat casussen voor te selecteren die alle vier de kwadranten van de PRPP beslaan. We hopen door deze voorselectie tijdens de focusgroep bijeenkomst zelf gerichter in te kunnen gaan op wat voor de mensen de belangrijkste obstakels enLees verder

Update 3: De niet-WMO aanvraag

20 oktober 2020 De niet-WMO aanvraag van de COPIED studie COPIED onderzoek niet WMO-plichtig Er is goed nieuws.  De Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) van het Radboudumc heeft geoordeeld. Ons onderzoek valt niet onder de WMO. Ze heeft zich snel van haar taak gekweten. Op 1 oktober 2020 dienden wij onze niet-WMO aanvraag bij haar in en op 12 oktober ontvingen wij al bericht.   Ow, wauw, gefeliciteerd, maar  ….  ik snap er nog weinig van. Wat betekent dat dan: wel of niet-WMO en wat maakt dat in de praktijk uit?    Goede vraag! Ik zal eerst iets vertellen over de WMO en wat maakt of een onderzoek onder de WMO valt of niet.  WMO-plichtig of niet?  In Nederland is de bescherming van onderzoeksdeelnemers onder andere geregeld in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). De WMO heeft als doel de deelnemers te beschermen met inachtneming van het belang van vooruitgang inLees verder

Schuiven naar boven