PRPP

Update 5: PRPP in beeld

11 november 2020 Getekende versie van het PRPP-model gereed Het theoretisch kader in beeld gebracht In het COPIED onderzoek halen we cognitieve obstakels en omwegen op bij mensen met parkinson en hun naasten. Deze obstakels en omwegen leggen we vervolgens naast een theoretisch model voor informatieverwerking tijdens dagelijkse activiteiten, het PRPP-model. In ons onderzoeksvoorstel schrijven we hierover: Wij willen de verzamelde cognitieve obstakels en omwegen categoriseren met behulp van het gevalideerde PRPP-model (Perceive (waarnemen), Recall (herinneren), Plan (plannen) & Perform (uitvoeren). Onderzoeksvoorstel COPIED Het PRPP-model bevat 35 toegepaste cognitieve strategieën die mensen inzetten om dagelijkse handelingen goed uit te voeren. De 35 zijn onderverdeeld in vier kwadranten: WAARNEMEN (Perceive), HERINNEREN (Recall), PLANNEN (Plan) en UITVOEREN (Perform). Het PRPP-assessment is een observatie-instrument dat bij het model hoort. Dit assessment meet betrouwbaar hoe goed iemand een dagelijkse activiteit uitvoert en welke cognitieve strategieën iemand daarbij inzet. De waarde van dit assessment is ookLees verder

Schuiven naar boven