Reflectie

Update 23: De eerste indruk

21 oktober 2021 Update 23: De eerste indruk  De afgelopen tijd was ik achter de schermen bezig met de analyse van de data van de vragenlijst.  Hoogste tijd om boven water te komen en wat hoofdpunten met jullie te delen!  Heel fijn deze enquête. Hiermee heb ik al inzichtelijker waar ik mee worstel zeg maar. Blijkbaar zijn er meer die hier last van ondervinden. onderzoeksdeelnemer COPIED De herkenning bij mensen met parkinson Deelnemers van begin tot eind Van 464 mensen met parkinson hebben we gegevens geanalyseerd. 357 van hen vulde de gehele vragenlijst in. Van de naasten begonnen we met 136 deelnemers, waarvan er 100 tot het einde aangehaakt bleven. Het afvallen verliep heel geleidelijk en was niet aan een bepaald type vraag te relateren.  Herinneren Mensen met parkinson kozen ervoor omobstakels in de categorie ‘Herinneren’ het vaakst te beantwoorden. Ze herkenden vooral het ‘niet op woorden kunnen komen’ (84%).Lees verder

Update 18: De vertaalslag

15 juni 2021 Van data naar een vragenlijst Update 18: De vertaalslag Na het analyseren van de data van de 18 een-op-een interviews en de vier online focusgroepen – fase 1 van ons onderzoek – volgde de uitdaging om de vertaalslag te maken naar een vragenlijst.  Nu – in juni 2021 – nadert de lijst haar voltooiing. Met de vragenlijst – fase 2 van 3 uit ons onderzoek – willen we:  Valideren of de obstakels in het denken en de omwegen eromheen die wij tijdens fase 1 van het onderzoek vonden herkenbaar zijn voor een grote groep mensen met parkinson en hun naasten;  De lijst met omwegen en omwegversnellers uitbreiden; Die informatie ophalen die ons in staat stelt de resultaten te vertalen naar een praktisch hulpmiddel waar mensen die obstakels in het denken ervaren ook echt verder mee komen. De verantwoording De verantwoording voor de vertaalslag en de gekozen vragen, kunLees verder

Update 16: Parkinson en de tijdbuigers

16 mei 2021  Een poster als praatmateriaal Update 16: Parkinson en de tijdbuigers  Daags na het voltooien van de data-analyse, ga ik aan een tafel zitten met een doos vol voorwerpen. Welk gevoel blijft er bovenal hangen? Waar zit die  rode draad die alles verbindt? Ik pak een zandloper, een stopwatch, een wekker, een zeef en treinrails.  Maak daar maar eens een rode draad van ..  Ik snuffel in mijn notities bij de data-analyse, op zoek naar de passage die ik niet vergeten wil:  Interessant is ook wel dat er een soort ‘niet meer samenvallen met de tijd ontstaat’. Er is een probleem en je moet terug naar het verleden om het op te lossen of je moet voor je toekomstige ik plannen dat ie niet in de problemen komt. Back to the future. Je raakt als mens met parkinson out-of-sync met de omgeving. Je vertraagt t.o.v. je medemens. Komt a.h.w.Lees verder

Update 15: De impact

13 mei 2021 Reflecties op de data-analyse van fase I Update 15: De impact  Het is gedaan. Ik ben naast de omvallende domino-stenen gestapt en geheel volgens onderzoeksprotocol zijn er weer een heleboel stappen doorlopen.  Ikzelf en mijn onderzoeksassistent Jolanda van Omme hebben de data van de achttien 1:1 interviews en van de vier focusgroepen alinea voor alinea gecodeerd in Atlas.Ti. Vervolgens hebben we de data naast elkaar gelegd, de analyse gefinetuned en afzonderlijk van elkaar een reflectie geschreven op de data. Wat valt er met name op? Twee zien meer dan een! De impact van obstakels in het denken Wat valt Jolanda en mij bijvoorbeeld op als het gaat om de impact van obstakels in het denken?  Hieronder deel ik de observaties die wij afzonderlijk van elkaar deden.  De impact van cognitieve obstakels Jolanda: De deelnemers die hun verhaal hebben gedaan, roepen vooral bij mij een beeld op van mensen metLees verder

Schuiven naar boven