Privacy verklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij je gegevens verwerken en beschermen. We volgen daarin de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 in werking getreden. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Marina Noordegraaf, hoofonderzoekster van de COPIED studie, bereikbaar via marina@copiedstudie.nl.  

Type gegevens

Voor de reacties en/of nieuwsbrief verzamelen wij de volgende gegevens: Voor- en achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Technische gegevens: bijvoorbeeld IP-adressen, type browser en andere technische informatie over het apparaat waarmee je onze online kanalen bezoekt en Overige gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie en/of via e-mail

Vastleggen persoonsgegevens

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken vanuit verschillende grondslagen:

  • Uitvoeren van een overeenkomst: je hebt je ingeschreven voor een nieuwsbrief, of je verzoekt ons om informatie op te sturen. Dit heeft als doel om kennis en informatie uit te wisselen.
  • Toestemming: je geeft toestemming voor de verwerking van jouw gegevens.
  • Gerechtvaardigd belang: wij gebruiken gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Bewaartermijn

Gegevens van abonnees van onze nieuwsbrief bewaren wij zolang de persoon ingeschreven staat. Op het moment van uitschrijving worden de gegevens verwijderd. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief middels de link onderaan de nieuwsbrief of via een e-mail aan marina@copiedstudie.nl

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en treffen daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je  hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien wij ons niet aan bovengenoemde houden.

Schuiven naar boven